Stina Pettersson (E)

Stina Pettersson (E)

Stina Pettersson Utbildningsnivå i EFT: E Socionom Samtalsterapeut med psykodynamisk inriktning (steg 1) Kognitiv beteende terapi (KBT 1-år) Motiverande samtal Kris och sorg Seminarie- och Familjehandledare Mobil: 0733-64 29 67 E-mail: stina@familjetradet.com Hemsida:...
Tommy Waad (T)

Tommy Waad (T)

Tommy Waad Utbildningsnivå i EFT: Trainer Leg psykoterapeut Leg sjuksköterska Handledare och lärare i psykoterapi enligt UHÄ E-mail: tommy@parterapiinstitutet.se Mottagningen: 046-12 90 70 Direkt: 0706-26 46...
Gerd Elliot (T)

Gerd Elliot (T)

Gerd Elliot Utbildningsnivå i EFT: Trainer Leg psykoterapeut Socionom E-mail: gerd@parterapiinstitutet.se Mottagningen: 046-12 90 70 Direkt: 0733-57 66 60
Armand Suciu (C)

Armand Suciu (C)

Armand Suciu Utbildningsnivå i EFT: C Leg. psykoterapeut Socionom Familjeterapeut Mobil: 0709-84 61 07 E-mail: armand.suciu@gmail.com Hemsida: armandsuciu.vpsite.se
Zana Westerberg (C)

Zana Westerberg (C)

Zana Westerberg Utbildningsnivå i EFT: C Leg psykoterapeut Socionom Certifierad IPT-Terapeut Mobil: 0732-05 41 42 E-mail: zanawesterberg@hotmail.com Hemsida   www.zanawesterberg.se