För terapeuter

Genom oss kan du bli medlem i ICEEFT till en reducerad avgift. Du kan då lista dig på ICEEFT:s terapeutlista, delta i ”listserven” och köpa utbildningsfilmer till 15% rabatt.

Betala in medlemsavgiften på 225 kr till bankgironummer 5346-5803 så ombesörjer vi administrationen i förhållande till ICEEFT.