Stockholms EFT Center - kurser

Stockholms EFT Center

Kurser

Grundkurser (Externships)
18 – 21 oktober, 2022 – I STOCKHOLM
20 – 21 april & 4 – 5 maj, 2023 – ONLINE
3 – 6 oktober, 2023 – I STOCKHOLM
Länk till grundkurserna finns här

Fördjupningskurser (Core Skills)
I STOCKHOLM: 17 – 18 november 2022, 1 – 2 december 2022, 12 – 13 januari 2023 & 26 – 27 januari 2023
I STOCKHOLM: 20-21 augusti, 7 – 8 september, 16 – 17 november & 30 november – 1 december 2023.
Länk till fördjupningskurserna finns här

EFT och Våld med Lieven och Jef
19- 23, Oktober 2023
Länk till EFT och våld.