EFT - Grundkurs 20232 (Externship i EFT Lund 19-22 September)

För att bli antagen till EFT-grundkursen (Externship) krävs att den sökande har akademisk utbildning. Den sökande skall tillhöra någon av gruppera nedan:

  • Examen som socionom.
  • Legitimerad psykoterapeut.
  • Legitimerad psykolog.
  • Legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
  • Annan motsvarande examen som ska vara på minst 180 högskolepoäng.
  • Eller ha ett European certificate for psychotherapy.

För samtliga grupper gäller också att man skall vara yrkesverksam inom relevant område.

Tommy Waad

Leg psykoterapeut
Leg sjuksköterska
Handledare och lärare i EFT
Handledare och lärare i psykoterapi enligt UHÄ

Gerd Elliot

Leg psykoterapeut
Socionom
Handledare och lärare i EFT

Förfina dina parterapifärdigheter

Grundkursen i EFT kommer att ge dig grundläggande kunskaper i Emotionellt Fokuserad Parterapi. Du kommer lära dig hur man praktiskt arbetar med anknytningsteorin som grund i parterapi. Kursen är första steget i processen att bli certifierad EFT-terapeut.

 

Klicka här för att ladda ner informationsbladet om Grundkurs i EFT!

Datum: 19-22 September 2023.
Tid: 9:00 till 17:00.
Plats: Bantorget 5, Lund.
Frågor:
Tommy 0706-264674
tommy@parterapiinstitutet.se

Gerd 0733-576660
gerd@parterapiinstitutet.se

Kursavgift: 10500 kr plus moms. Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag: 18/8-2023.
Betalning: senast 18/8-2023.
Anmälan: Mejla namn, faktureringsadress, mail adress och telefon-nummer till: gerd@parterapiinstitutet.se

Begränsat antal platser!

Behörighet: Sökande måste kunna styrka sin behörighet inom följande områden; socionomexamen, leg psykoterapeut, leg psykolog eller annan motsvarande examen på minst 180 hp, eller innehav av ett European certificate for psychotherapy. Du skall också vara yrkesverksam inom ditt område.