Eft-Center i Lund

EFT-Center i Lund (Emotionally Focused Therapy)

Vårt EFT-Center i Lund bildades 2018 som en följd av att vi blivit lärare i EFT i Sverige (EFT-Trainers). Syftet med ett EFT-Center är att sprida kunskap om EFT, främja utvecklingen av EFT och att utgöra ett stöd för EFT-terapeuter. Detta sker genom att vi står som arrangörer av grund- och fördjupningsutbildningar i EFT (Externships och Core Skills), genomför tema- och introduktionsdagar samt erbjuder handledning till terapeuter. Vårt Center ger stöd åt terapeuter som vill bli certifierade EFT-terapeuter och –handledare.

EFT-Center i Lund är knutet till huvudorganisationen ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused therapy), Ottawa, Kanada, etablerat av dr Sue Johnson och hennes kollegor 1998.