Behörighet till EFT-fördjupningskursen (Core Skills)

Följande krävs för att kunna bli antagen till EFT-fördjupningskursen.

  • Du skall ha gått EFT-grundkursen.
  • Behörighet som krävs för EFT-grundkursen (se ovan).
  • Du skall även ha fler än ett par i parterapi medan EFT-fördjupningskursen pågår.
  • Du ska även ha med dig en videofilm där du arbetar med ett par. Det behöver inte vara bra EFT, utan det är ett tillfälle att lära dig använda mera av EFT som metod i ditt kliniska arbete.

Tommy Waad

Leg psykoterapeut
Leg sjuksköterska
Handledare i EFT

Gerd Elliot

Leg psykoterapeut
Socionom
Handledare och lärare i EFT

Förfina dina parterapifärdigheter

Grundkursen i EFT kommer att ge dig grundläggande kunskaper i emotionellt fokuserad parterapi. Du kommer lära dig hur man praktiskt arbetar med anknytningsteorin som grund i parterapi. Kursen är första steget i processen att bli certifierad EFT-terapeut.

Datum: 17-20 September
Tid: 9:00 till 17:00.
Plats: Bantorget 5, Lund.
Frågor:
Tommy 0706-264674
tommy@parterapiinstitutet.se

Gerd 0733-576660
gerd@parterapiinstitutet.se

Kursavgift: 9800 kr plus moms. Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag: 15/7-19.
Betalning: senast 15/8-19.
Anmälan: Mejla namn, faktureringsadress, mail adress och telefon-nummer till: gerd@parterapiinstitutet.se

Begränsat antal platser!

Behörighet: Sökande måste kunna styrka sin behörighet inom följande områden; socionomexamen, leg psykoterapeut, leg psykolog eller annan motsvarande examen på minst 180 hp, eller innehav av ett European certificate for psychotherapy. Du skall också vara yrkesverksam inom ditt område.

Gerds kontaktuppgfiter:

Maila: gerd@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70
Direkt: 0733-57 66 60

Tommys kontaktuppgifter:

Mail: tommy@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70
Direkt: 0706-26 46 74