Emotionellt Fokuserad Individualterapi EFIT Lund 12/11 - 15/11, 2024

Under denna kurs kommer du att lära dig hur man praktiskt arbetar med anknytningsteorin som grund i individualterapi. Innehållet i kursen kommer att ge exempel på hur man arbetar med känslor, anknytning och omstrukturering i samtalen.

Tommy Waad

Leg psykoterapeut
Leg sjuksköterska
Handledare och lärare i EFT
Handledare och lärare i psykoterapi enligt UHÄ

Gerd Elliot

Leg psykoterapeut
Socionom
Handledare och lärare i EFT

Datum: 12-15 November 2024.
Tid: 9:00 till 16:00.
Plats: IOGT:s Lokaler, Bantorget 5, Lund.
Frågor:
Tommy 0706-264674
tommy@parterapiinstitutet.se

Gerd 0733-576660
gerd@parterapiinstitutet.se

Kursavgift: 10950 kr plus moms. Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag: 11/10-2024.
Betalning: senast 11/11-2024.
Anmälan: Mejla namn, faktureringsadress, mail adress och telefon-nummer till: gerd@parterapiinstitutet.se

Begränsat antal platser!

Behörighet: Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp eller innehav av ett European Certificate for Psychotherapy.