Self-of-Therapist

Bli mer medveten om dig själv som terapeut genom att utforska:

  • Din anknytning
  • Dina automatiska reaktioner
  • Dina blockeringar
  • Ditt självomhändertagande

Tommy Waad

Leg psykoterapeut
Leg sjuksköterska
Handledare och lärare i EFT
Handledare och lärare i psykoterapi enligt UHÄ

Gerd Elliot

Leg psykoterapeut
Socionom
Handledare och lärare i EFT

Datum: 24 Maj 2024.
Tid: 9:00 till 16:00.
Plats: IOGT/NTO:s lokal, Bantorget 5, Lund.
Frågor:
Tommy 0706-264674
tommy@parterapiinstitutet.se

Gerd 0733-576660
gerd@parterapiinstitutet.se

Kursavgift: 2500 kr plus moms. Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag: 10/5-2024.
Anmälan: Mejla namn, faktureringsadress, mail adress och telefon-nummer till: gerd@pi.se

Begränsat antal platser!