Events

Grand Hotel I Lund

Onsdagen den 24 April 2019.

Föreläsare: James Thomas, Denver, USA Hur missbruk av alkohol och droger är länkat til försummelse i nära relationer i barndomen. James Thomas har en Master’s Degree i Klinisk Psykologi vid Colorado Universitetet i Denver. Han är ”Licensed Marriage and Family Therapist och är certifierad terapeut, handledare och lärare i EFT (Emotionally Focused Therapy av ICEEFT (International Center for Exellence in Emotionally FocusedTherapy) Ottawa, Kanada.

James har 25 års erfarenhet av kliniskt arbete och handledning. Han har arbetat med högriskungdomar, deras familjer och med trauman och olika övergrepp bland människor som lever under svåra omständigheter. Centralt för James är relationers stora betydelse för välbefinnande i livet. Han arbetar på djupet med sårbarhet för att hjälpa klienterna skapa trygga känslomässiga band med närstående. James hjälper människor bli levande och engagerade i sina liv. Ett engagemang i sig själv leder till engagemang i andra. James är direktör för Denver Family Institute samt driver privat praktik ”Engaging Couples Counseling” i Lakewood, Colorado. Han är genom AAMFT (American Association for Marriage and Family Therapy) ”Clinical Fellow & Approved Supervisor”.

Om du vill kan du också gå in på https://www.eft-stockholm.se för att se vad som mer händer i Sverige och på den internationella hemsidan https://iceeft.com Där finns information om vad som händer i världen

Plats: Grand Hotel i Lund.
Pris: 2400 kr ex moms. I priset ingår förmiddags – och eftermiddagskaffe samt lunch
Anmälan: Maila gerd@parterapiinstitutet.se Ange namn och fakturerings-uppgifter. Berätta om du önskar speciell kost.
Sista anmälningsdag: 2019-03-15.
Sista betaldag: 2019-04-05.
Frågor?
Kontakta gerd@parterapiinstitutet.se
0733-57 66 60
tommy@parterapiinstitutet.se
0706-26 46 74