Sofia Cureau (E)

Sofia Cureau (E)

Sofia Cureau Utbildningsnivå i EFT: E Leg psykolog psykodynamisk inriktning, Uppsala Universitet Existentiell Vägledare, Mälardalens Universitet E-mail: kontakt@existentiellpsykologi.se hemsida:...
Gabriella Schwihlik (S)

Gabriella Schwihlik (S)

Gabriella Schwihlik Utildningsnivå i EFT: S Certifierad EFT-terapeut Leg Psykoterapeut Filosofie magister i psykologi Handledare och lärare i psykoterapi (UHÄ) EFT-handledare Mobil: 0723-96 10 00 E-mail:gabriella@terapisthlm.se Hemsida: terapisthlm.se...
Inger Kvissberg (A)

Inger Kvissberg (A)

Inger Kvissberg Utbildningsnivå i EFT: A Leg psykoterapeut Lärare och handledare i Psykoterapi Familjerådgivare Familjebehandlare Mobil: 0707-38 37 01 E-mail: inger.kvissberg@gmail.com hemsida...
Anneli Ahlmér (C)

Anneli Ahlmér (C)

Anneli Ahlmér Utbildningsnivå i EFT: C Leg. psykoterapeut Under 2020 är jag tjänstledig och tar inte emot några par. Men Välkomna att titta in på min hemsida ändå. Mobil: 0704-82 73 14 E-mail: info@eftparterapi.se Hemsida: eftparterapi.se Facebook: Anneli Ahlmér,...
Marianne Gustafsson (S)

Marianne Gustafsson (S)

Marianne Gustafsson Utbildningsnivå i EFT: S Leg. psykoterapeut Socionom Familjeterapeut Handledare och lärare i psykoterapi (UHÄ) Mobil: 0762-09 74 97 E-mail: t.marianne.g@gmail.com Hemsida:...