Inger Kvissberg

Inger Kvissberg

Inger Kvissberg Leg psykoteraput Lärare och handledare i Psykoterapi Familjerådgivare Familjebehandlare Grund och fördjupnings utbildning i EFTMobil: 0707383701 E-mail: inger.kvissberg@gmail.com hemsida...
Anneli Ahlmér

Anneli Ahlmér

Anneli Ahlmér Certifierad EFT-terapeut Leg. psykoterapeut Under 2020 är jag tjänstledig och tar inte emot några par. Men Välkomna att titta in på min hemsida ändå. Mobil: 070–482 73 14 E-mail: info@eftparterapi.se Hemsida: eftparterapi.se Facebook: Anneli Ahlmér,...
Marianne Gustafsson

Marianne Gustafsson

Marianne Gustafsson Certifierad EFT-terapeut Leg. psykoterapeut Socionom Familjeterapeut EFT-handledare under utbildning Handledare och lärare i psykoterapi (UHÄ) Mobil: 0762097497 E-mail: t.marianne.g@gmail.com Hemsida:...