Ulla Carnehult Lindberg

Ulla Carnehult Lindberg
Ulla Carnehult Lindberg
  • Leg psykoterapeut
  • Socionom
  • Familjeterapeut
  • Handledare och lärare i psykoterapi UHÄ
  • Utbildning i EFT; Grund 2013 och Fortsättningskurs 2014, Kontinuerlig metodhandledning i EFT sedan 2014
Mobil: 070-2929971